fitret.az
Dialoq ədəbi. Məntiq xətaları və önyarğı. Diskussiya problemi.
Dialoq nəyə lazımdır? Diskussiya zamanı diqqət yetiriləcək xüsuslar. Etik qaydalar və onların pozulması.