fitret.az
SOSİAL FOBİYA HAQQINDA POZİTİV BİR SÖHBƏT : )
Bəzi şeyləri sınaqdan keçirib, kiçik uğurlar əldə etdikdən.. pozitiv hiss etdikdən sonra bu sizə motivasiya verəcək və maraqla müxtəlif maraqlı təcrübələri davam etdirmək istəyəcəksiniz.