fitret.az
Dahi rəssam. Maraqlı həyat yolu.
Sağlığında heç bir əsərini sata bilməyən rəssam.