fitret.az
Siyasət -8 alqoritmik addımda.
Siyasət uşaqlıqdan başlayır. Səhvi yaxşı kimi göstərmə, özünə bəraət, borclu çıxarma və minnət.