fitret.az
Can sıxıntısı. İnsanları sıxan nədir? Sıxıntıya qarşı nə edək?
Sıxıntı və qurtulmanın yolları: Ünsiyyət, ictimailəşmək, incəsənət, idman, oyun, könüllülük, təbiətə qarışmaq, izləmək, məqsədlilik, düşünmək.