fitret.az
Axtarmaq – məqsədi olmaq deməkdir.
İstənilən həqiqətin tərsi də həqiqətdir!