fitret.az
Ailələr və virtual sevgilər...
Qurulanlarmı dağılmalıdır, yoxsa dağılanlarmı qurulmalı?