fitret.az
Biz sandıq ki, bu yazını hər kəs oxumalıdır.
Mən sandım ki, sevgi olan yerdə maneələr toz yığını qədər mənasızdır..