fitret.az
Şərq və Qərb faktoru. Hansı qoca, hansı cavan?
Şərq hiss edir, Qərb fikirləşir. Şərqdə sevgi düşüncədən öndədir, Qərbdə isə əksinə.