fitret.az
Şərq ailəsində qadın. Türklərdə ailə və qadın.
Şərq və Qərbin ailə modelləri. Qloballaşmanın təsiri necə olacaq bizim ailələrə?