fitret.az
Quranda şəfaət qavramı. Şəfaətin təhrifi. Qurtarıcılıq sindiromu
Şəfaət şəfadır. Şəfaət gedilən yoldur. İnsanı passiv edən yalnış qurtarıcı anlayışı.