fitret.az
Ruh nəyi ifadə edir?
Qadim miflər, dinlərin təsvir etdiyi rabitə, yoxsa beynimizin dərinliyi?