fitret.az
ROBİN ŞARMA - "FERRARİSİNİ SATAN MÜDRİK"
“Pul qazanmaq” la “həyat qazanmaq” arasında yerlə göy qədər fərq var.Təklik və sakitlik səni yaradıcılıq mənbəyinlə bağlayır və Kainatın hüdudsuz şüurunu