fitret.az
Atadan məktub. Elm və inancın fərqi. Ənənə, hakimiyyət, ilham.
Niyə sual vermirsən? Mras aldığımız həqiqətdir mi? İnsanı düşünməkdən uzaq tutan üç səbəblər. Ənənəni soğrula.