fitret.az
Taqor poeziyasındandan seçmələr.
Taqorun ən böyük sözü HEYRƏTdir. Taqor gördüklərini vəsf etməkdən yorulmadı.