fitret.az
İlk Quran tam olaraq əlimizdə yoxdur bu gün.
Peyğəmbər dönəmində Quran ayələri bugünkü forması ilə yazılıb bir yerə yığılmış deyildi. Peyğəmbərin etmədiyi şeyi etmək necə doğru ola bilərdi?