fitret.az
Qocalıq, xatirələr xəzinəsinə dönüşə bilməkdir.
Qocalıq, insan həyatına işıq tutan bir fondur.