fitret.az
Qiyamət nədir? Həqiqi, yoxsa məcazi anlam?
Qiyamət hələ də qopmur. Dinlərin vədi və dinamik inkişaf. Bir dünyanın məhvi və digərinin dirilişi.