fitret.az
Patriarxat sistemdə qadın və ona nəzarət sahələri.
Qadın və kişi münasibətlərinin fərqli tərəfləri və üstünlük mübarizəsi. Barış və savaş prosesləri.