fitret.az
Allah, insan və təbiət. Şərq ağlı nədir?
Şərq və Qərb təsəvvüründə Allah. İslam və Avropa-Yunan düşüncəsi.