fitret.az
Mübadilənin fərziyyəyə çevrilməsi. Pul faktoru. İnfilyasiya.
Tarixdə pul və onun inkişafı. Dünyanın siyası və iqtisadi hegemonu, dünyanı idarə edən fərziyyə. İnfilyasiya və onun siyası faydalılığı.