fitret.az
Dünya iqtisadiyyatı. İqtisadi təkamül xətti. Pul erası.
İqtisadiyyat tarixi. Ticarətin tarixi kökləri. Qədim xalqlar və mübadilə. Pul və onun yaranması.