fitret.az
Psixologiya nədir? Elm kimi necə formalaşdı? Ruh və maddə.
Psixologiya zamanla elm kimi qəbul olundu. Bu elmə tövhəsi olan məşhur alimlər və psixoloqlar. Psixologiyada ilk dəfə.