fitret.az
Psixologiya nədir? Predmeti və obyekti nədir?
İnsan və psixologiya. Psixi göstəricilər. Nədən psixologiya ayrıca elmdir?