fitret.az
Maddi dünyamızı idarə edən fəlsəfə - Praqmatizm.
Praqmatızm fəlsəfəsi bütün gücünü sərf edir ki, nəzəriyyənin tətbiq tərəflərini üzə çıxarsın.