fitret.az
İdeal dövlət nəzəriyyəsi. Aristokrat idarəetmə üsulu.
Dövlət və onun formalaşması. Təhsil, təlim və vəzifə bölgüsü. Fərd və dövlətin ümumi bağları.