fitret.az
Platon fəlsəfəsi. İdeyalar təlimi. Ədalət nədir?
Platon və Tanrı təsəsvvürü. İdeal dövləq və ümumi ədalət fonu. Aristotelin baxışı.