fitret.az
Plasebo- "məmnun edəcəyəm" anlamına gəlir.
Plasebo effektini yaradan faktorlar arasında başlıca yeri gözlənti tutur.