fitret.az
Oşo - "Güc, siyasət, dəyişiklik"
Hindistanın fəlsəfə tarixində məşhur deyim, Satyameva jayate' dir: "Kim məğlub olursa olsun, həqiqət qazanmalıdır." Bu, bir dəyərsizlik kompleksindən ortaya çıxmır, üstün bir zəkadan doğur.