fitret.az
İnsanlıq tarixi fonunda örtü. Din və geyim tərzi.
Biloji fondan mədəni fona keçid. Dinin nəzərində örtü. Ümumbəşər mesajlar və şəklin reformasiyası.