fitret.az
Nihilizm düşünən insan üçün qaçınılmazdır.
Dəccal nihilizmdir. O inancları, daxili əxlaq normalarını məhv edəcək.