fitret.az
Ailə - heteroseksual birlikdir. Homoseksuallar nə istəyir?
Dövlətlər niyə ailə-nikah münasibətlərini nizamlayan qanunlar qəbul edir? Nəyi nizamlayır belə qanunlar? Ailə sevgi üzərində qurulumurmu?