fitret.az
Nigah nədir? Rəsmi kəbin və dini kəbin. Ailə məcəlləsi.
Kəbin nədir? Nigahın ilkin mərhələləri. Adət-ənənə, din və dövlət. Dini qurumların oyunbaz törənləri.