fitret.az
Həyatlar və nağıllar
Yaratmağın ağrısını çəkməyənlər cırcıramanın faciəsini anlaya bilməzlər.