fitret.az
Nəsx qavramı. Yalnış din təsəvvürü. Kainat ayələri və təkamül.
İnqilab deyil, təkamül. Nəsx, tədrici dəyişim və tərbiyədir. Hər şey birdən deyil, tədrici sürəc ilə formalaşır.