fitret.az
Nədir içimdəki burulğan? Nəyi paylaşdıq, nədə xəsislik etdik? Həqiqətən ən sonda ölən ümidlərdir? Yoxsa biz çoxdandır ölmüş ümidlərə öz nəfəsimizdən kəsib süni nəfəs veririk?
Nədir içimdəki burulğan? Nəyi paylaşdıq, nədə xəsislik etdik? Həqiqətən ən sonda ölən ümidlərdir? Yoxsa biz çoxdandır ölmüş ümidlərə öz nəfəsimizdən kəsib süni nəfəs veririk?