fitret.az
Nə əkərsən, onu biçərsən. Təsir əks təsirə bərabərdir. Həqiqətən dünyada artıqdan bir şey ola bilərmi? Yəni əkmədiyi məhsulu biçən insanlar var mı? Faydasın görərsən, əgər əkərsən.
Nə əkərsən, onu biçərsən. Təsir əks təsirə bərabərdir. Həqiqətən dünyada artıqdan bir şey ola bilərmi? Yəni əkmədiyi məhsulu biçən insanlar var mı? Faydasın görərsən, əgər əkərsən.