fitret.az
Ünsiyyət və problemləri. Ünsiyyətdə üslublar. Anlaşma.
Mənaladırma problemi. Materiya və ona yüklədiyimiz anlamlar. Məna yükləmələri və sözü bağından qoparmaq.