fitret.az
Müasir iqtisadiyyat və analizi. Dünya savaşları fonunda
MÜASİR İQTİSADİYYAT TARİXİ Müasir iqtisadiyyat və analizi. Dünya savaşları fonunda. İki dünya savaşı fonunda iqtisadiyyat. Müharibələrin başlanması və süqut səbəbləri. Pul faktoru və yeni dünya düzəni. Dünya iqtisadi siyasətinin arxa planı.