fitret.az
Gördüklərimiz və həqiqət. Meymun və aslan siması.
Meymun oyunları ilə aslan heybətinin təzahürləri. Hər şey göründüyü kimi deyil. Hər şeyin əsli olaylarda ortaya çıxar.