fitret.az
Metafizika nədir? Ontologiya, Teologiya, Kainat-elm.
Metafizika, fəlsəfənin bir qoludur. İlk fəlsəfəçilər tərəfindən, “fizika elmlərinin kənarında qalan” mənasını verən “metafizika” sözü ilə fəlsəfəyə qazandır