fitret.az
Khasi - matriarxat cəmiyyətdə yaşayan xalq.
Hər nə qədər qəribə olsa da, ailə qurarkən qadınlar ərlərini öz evlərinə gətirirlər. Matriarxat cəmiyyət.