fitret.az
Mətn və ayə nədir? Yaradanı hardan tanıyaq? Tanrı təsəvvürü nədir?
Ayə mətnin harasındadır? Zamanla insanların Allah təsəvvürü. Qədim sivilizasiyalar. Yaradan və insan münasibətləri. Tezim və panteizm. Təbiət və yaradan.