fitret.az
Məsuliyyət sahibi uşaq yetişdirə bilmək
Uşağımızın sağlam bir şəxsiyyət quruluşuna uyğun bir tərzdə inkişaf etməsini istəyiriksə, ona kiçik yaşlarından etibarən özünə güvən duyğusunu inkişaf etdirəcək, yaşına uyğun məsuliyyətlər verək.