fitret.az
Məqsədə çatmaq yolları. Ən böyük mübarizə nədir?
Kiçik addımlardan başlayın. Dayanmayın. Mübarizə hərəkətsiz mümkün deyil.