fitret.az
Yəməndə qız olmaq. Qapanmış vücudun açıq fəryadı.
Yəməndə qız olmaq heç bilirsən necədir?! Bəs mən qəbul edilirəmmi bu cəmiyyətdə?! Mən qız doğulduğum üçün mənə insan hüquqlarını tanıyırlarmı bu ölkədə?!