fitret.az
Vəhdət - ünisyyət mədəniyyətindən formalaşır. Ünsiyyət ümumbəşər bir dəyərdir. "Biz" şüuru. "Biz", "mən"-lərin ünsiyyət mədəniyyətində təzahür edər.
Vəhdət - ünisyyət mədəniyyətindən formalaşır. Ünsiyyət ümumbəşər bir dəyərdir. "Biz" şüuru. "Biz", "mən"-lərin ünsiyyət mədəniyyətində təzahür edər.