fitret.az
Din, yaşadığımız həyat və bütün davranışlarımızdır.
Din, həyat və bütün davranışlarımızdır. Hər an Allah hüzurunda olduğunun fərqidə olmaqdan, doğrunu gözləyərək yaşamaqdan daha gözəl bir din olarmı?