fitret.az
Bilinməyəni tapmaq olarmı? Allah arayışı.
Yaşamın boş olduğunu söyləmək məntiqli bir cavab deyil. Hətta bunu söyləyənlər belə yaşamağa davam etmişlər. Allah yaşamdır.