fitret.az
Doğru zaman, güvənli insan, vacib əməl.
Vacib olan, sadəcə, bir an var – İndi! Bu ən vacib andır, çünki yalnız bu anda biz bir şeylər etmək iqtidarında oluruq.